utorak, 27. prosinca 2011.

Božić - Christmas

Došao je još jedan Božić. Blagdan topline i obiteljskog okupljanja.
Danas dva dana nakon blagdana ovaj dah se još osječa mada su mnogi koji rade danas na svojim radnim mjestima.
Gradovi su poluprazni, javni prijevoz vozi rijeđe.
Mnogi koji nemaju dobili za ovaj blagdan barem mali znak pažnje.
Kada bi ovaj blagdan bio cijele godine mislim da bi se svijet promjenio na bolje.
Da nebi bilo krize i recesije.
Isus se rodio skromno.
Danas mnogi žive jako skromno, a mnogi su i usamljeni.
Mnogima je ovo jedan od dio godine kada se obitelj okuplja.
Mnogima je ovo dio godine kada padaju u blagdansku depresiju jer se obitelj smanjuje ili su ostali sami.
Dolazi još jedan blagdan ali ovaj traje samo jedan dan. To je početak nove godine.

He came one Christmas. Feast of warmth and family gatherings.
Today, two days after the feast of the breath is still felt, although many are now working on their jobs.
Cities are running low, public transportation vehicles less.
Many who have received for this holiday, at least a small token of appreciation.
If this feast was the year I think the world has changed for the better.
To avoid any crisis and recession.
Jesus was born humbly.
Today many live very modestly, and many are lonely.
To many this is one of the year when the family gathers.
To many this time of year when the holiday falls on a depression because it reduces the family or the other alone.
Comes another holiday, but this only lasts one day. This is the beginning of the new year.

Nema komentara: