ponedjeljak, 9. srpnja 2012.

Raj bez prometa - Paradise without the traffic

Za predstavljanje prvog otoka za odmor bila je jako teška odluka. Naravno da ću Vas upoznat sa svim biserima koje treba obići u Hrvatskoj.
Prvi otok koji preporučam je za mlade.
To je otok Silba.
Silba je otok u Jadranskom moru, na hrvatskom dijelu Jadrana. Nalazi se zapadno od Zadra i naziva se stoga još "vratima Dalmacije". Pruža se u pravcu sjever-sjeverozapad - jug-jugoistok. Na najužem dijelu otoka, negdje na polovici je širok samo 700 m. Ima oblik bata, kojem je šira strana na sjeveru. Od naselja, na otoku se nalazi mjesto Silba.
Otok okružuju Silbanski kanal (zapad) i Olibski kanal (istok). Susjedni otoci su Premuda (jugozapadno) i Olib (istok) te Premuda i otočić Greben.

Ime je dobio po rimskom nazivu šume - Silva, budući da je Silba drugi najšumoviti otok u Hrvatskoj.

Najviši vrh: Varh, 83 m
Najsjevernija točka: rt Samotvorac
Najzapadnija točka: rt Borci
Najjužnija točka: Južni arat
Najistočnija točka: Arat

Povijest
Naseljen je još u ilirsko doba. Postoje tragovi iz rimskog doba, kao što su nalazi novca, brodoloma i sarkofaga. Naseljen od strane Hrvata u 8. stoljeću. Također se Silba spominje od strane Konstantina Porifirogeneta. U 19. stoljeću je pod austrijskom upravom.

Silba je svaki dan povezana brzobrodskom i trajektnom vezom sa Zadar.
Nekoliko puta tjedno moguće je doći i sa Velog Lošnja.

For the presentation of the first island vacation was very tough decision. Of course I will introduce you to all the gems to visit in Croatia.
The first island that I recommend it for young people.
It is an island Silba.
Silba is an island in the Adriatic on the Croatian Adriatic. It is located west of Zadar and is therefore called the "door of Dalmatia." It extends north-northwest - south-southeast. At the narrowest part of the island, somewhere in the middle is only 700 meters wide has the form of baths, which is wider on the north side. From villages on the island of Silba.
The island is surrounded SILBA Channel (west) and Olibski Channel (East). Neighboring islands are Premuda (southwest) and Olib (east) and Premuda and Reef island.

Named after the Roman name of the forest - Silva, since the second Silba najšumoviti island in Croatia.

Highest point: Varh, 83 m
The northernmost point: Cape Samotvorac
The westernmost point: Cape Fighters
Southernmost Point: South Arat
Easternmost point: Arat

History
Inhabited as early as the Illyrian times. There are traces of Roman origin, such as the coins, shipwreck, and sarcophagi. Inhabited by Croats in the 8th century. Also Silba mentioned by Constantine Porifirogeneta. In the 19th century, under Austrian rule.

Silba every day is associated fast boat and ferry to Zadar.
Several times a week can be reached with Velo Lošnja.

Nema komentara: